Terapeiti un speciālisti

 

Esam dažādu pieredzējušu terapeitu un speciālistu komanda, kura radījusi drošu un atbalstošu vidi bērniem un viņu ģimenēm. Sniedzam individuālu pieeju, kas balstīta uz katra bērna unikālajām vajadzībām. Mūsu pieeju raksturo komandas darbs, vienota stratēģija, mērķu virzība un metožu/uzdevumu izstrāde. Dažādiem speciālistiem sastrādājoties multidisciplinārā komandā, nodrošinām veiksmīgāku terapijas efektivitāti.

Mūzikas terapeiti

 
Evija Rolle - Kupliņa  – Psiholoģijas B.A., Mg.sc.sal. mūzikas terapeite, vibroakustiskās terapijas terapeite. Strādā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar psiholoģiskām un fiziskām grūtībām. Galvenais virziens: atbalstīt savus klientus dažādās dzīves krīzes situācijās caur pašizpēti, pašizaugsmi un pašrealizāciju. 

Dzintra Zariņa Mg.sc.sal. sertificēta mūzikas terapeite, psihoterapijas speciālists, supervizore, vibroakustiskās terapijas terapeite. Strādā ar pieaugušajiem un bērniem - dažādām psiholoģiskām, neiroloģiskām, fiziskām grūtībām kā arī personīgās pašizaugsmes veicināšanu. Mūzikas terapeites darba galvenais virziens: atbalstīt savus klientus dažādās dzīves krīzes situācijās caur pašizpēti, pašizaugsmi un pašrealizāciju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skaņas labvēlīgās ietekmes fiziskajam aspektam. Vibroakustiskajā terapijā: dziļa skaņas viļņu masāža  psihofizioloģiskai un psihofizioloģiskai relaksācijai, lai veicinātu psihoemocionālā līdzsvara un ķermeņa dabīgo pašdziedināšanās spēju atjaunošanos.
Inga Bērziņa - sertificēta mākslu (mūzikas) terapeite, apmācību un meistarklašu vadītāja, lektore, profesionāla dziedātāja, vokālais pedagogs, vibroakustiskās terapijas terapeite. Strādā ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem individuāli un grupās. Terapijā risina dažādus jautājumus, kuri saistīti ar pašvērtējuma paaugstināšanu, emociju līdzsvarošanu-stresa, trauksmes, nervozitātes, depresivitātes gadījumos. Palīdz tikt pāri pārdzīvojumiem vai traumatiskai pieredzei, uzlabo attiecības un konfliktsituācijas, mazina uzvedības, mācīšanās traucējumus, attīsta kognitīvās funkcijas, komunikācijas prasmes, sekmē dzirdes un valodas attīstību, attīsta ķermeņa izjūtas, paplašina un atjauno kustību koordināciju, veicina pilnvērtīgu resursu izmantošanu. Specializējusies elpošanas sistēmas stabilizēšanā, balss nostādīšanā un runas tembra pilnveidošanā. Pašlaik tiek strādāts pie praktiskā pētījuma par terapeitiskās elpošanas un akustiskās skaņas ietekmi uz organisma līdzsvarošanas procesu psiho-fiziskajā aspektā.
Kristīne Paņko - vokālais pedagogs, mākslas  (mūzikas) terapeite, vibroakustiskās terapijas terapeite. Strādā ar bērniem (individuāli), kuriem ir attīstības, adaptācijas traucējumi, autiska spektra iezīmes, neiroloģiskām saslimšanām un bērniem ar valodas attīstības traucējumiem. Pētnieciskās intereses sakrīt ar praksi, un šobrīd tiek izstrādāta specializēta programma, kā mūzikas terapija  ietekmē  valodas attīstību bērniem ar autiskā spektra iezīmēm. Pētnieciskās intereses sakrīt ar praksi, šobrīd interesē vibroakustiskā terapija kombinācijā ar mūzikas terapiju bērniem un pusaudžiem ar cerebrālo parēzi.
Grieta Pīrāga - Mg.sc.sal. sertificēta mūzikas terapeite, vibroakustiskās terapijas terapeite, audiologopēds. Strādā ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem individuāli un grupās. Interesējošā pacientu grupa: pieaugušie ar depresijas un/vai trauksmes simptomi.
Eva Turlute - Mg.sc.sal. Mūzikas terapeite. Mūzikas terapeite, strādā ar bērniem (individuāli). Galvenais darba virziens - caur mūziku un tās izteiksmes līdzekļiem, prieku, radošu darbošanos veicināt un sekmēt klienta/pacienta potenciāla attīstību, fizisko, garīgo un sociālo veselību, kā arī iespēju sasniegt labāku dzīves kvalitāti. Sadarbības pamatā - empātija, atbalsts, pozitīva attieksme un komunikācija, lai veicinātu klienta/pacienta veselības uzlabošanos un ticību saviem spēkiem.


Smilšu spēles terapijas terapeiti

 

Madara Junga - smilšu spēles terapijas praktizētāja vairāk nekā 15 gadus. Studējusi pedagoģiju, psiholoģiju un beigusi mācības Latvijas starptautiskajā Smilšu spēļu terapeitu institūtā, pie Latvijas Smilšu spēļu terapijas apmācības dibinātājas un galvenās skolotājas Veras Batņas-Ščerbickas, kā arī dažādos kursos Latvijā un ārpus tās apguvusi gan pasaku, gan mākslas terapijas metodes. Smilšu spēļu terapiju uzskatu par vienu no piemērotākajām un saudzīgākajām metodēm bērniem gan uzvedības, somatisku traucējumu, nakts enurēzes gadījumos, gan emocionālā atbalsta sniegšanā, gan pašvērtējuma veidošanā un radošās domāšanas atraisīšanā. Savā darbā izmantoju zīmēšanu, stāstu sacerēšanu un citas proejktīvās metodes, ļaujot tēlu valodai atklāt svarīgos un reizēm, šķietami nesasniedzamos jautājumus. Un par veiksmīga terapeitiskā procesa atslēgu uzskatu saikni ar cilvēku, ko nevaram iemācīties nevienā augstskolā. Saikne un padziļināts kontakts ir tas, kas, manā izpratnē veido pamatu un rezultātu, tas, kas palīdz pārveidoties un pārveidot.

Daira Jonase - smilšu terapijas praktizējoša speciāliste, vibroakustiskās terapijas terapeite, šobrīd apgūst sistēmisko ģimenes psihoterapiju. Daira ir speciāliste, kura vienmēr primāri izzina katra cilvēka vajadzības, nosakot noderīgāko un atbilstošāko terapijas metodi dzīves nozīmīgajos brīžos.
Galvenie darba virzieni - palīdzēt sagatavoties jauniem dzīves posmiem, kas saistīti bērniem ar skolas maiņu, pieaugušo un bērnu savstarpējām attiecībām, bērniem, kuriem vecāki šķīrušies, palīdzot veidot veselīgas attiecības ar mammas vai tēta jauno partneri, kā arī pusaudžu psiholoģisko problēmu risinājumi. Praksē palīdz atveseļoties pēc emocionālām vai fiziskām traumām, izdegšanas sindroma, mobinga gan darba vietās, gan skolā, vai nevērīgas izturēšanās. Ja persona nevar izteikt savas sajūtas vārdos, palīdz rast empātiskāko pieeju paša cilvēka atvēršanās procesam. Tāpat strādā ar sportistiem, kuriem palīdz emocionāli sagatavoties izvirzīto mērķu sasniegšanai, kā arī sportisko zaudējumu pieņemšanai. Savā darbā palīdz senioriem atgūt piepildījuma sajūtu pēc aiziešanas pensijā, kliedējot vientulības un nenozīmības sajūtu, kā arī palīdzot gan vecākiem, kuriem bērni jau izauguši gan tiem cilvēkiem, kas piedzīvojuši tuvinieka zaudēšanu. 

 

Psihologi

 

Iveta Brence - klīniskā psiholoģe, Mg psych.  Konsultē pieaugušos un pusaudžus saistībā ar nomāktību, depresiju, trauksmi, ilgstošu stresu, panikas lēkmēm, emociju kontroles un konfliktu risināšanas grūtībām, attiecību problēmām, pazeminātu pašvērtējumu, traumatisku pieredzi un citām grūtībām. Sniedz atbalstu un palīdzību krīzes situācijās. Savā darbā pielieto katram klientam individuāli piemērotu palīdzības metožu un tehniku kopumu, balstoties psiholoģijas zinātnes atklājumos. Veic psiholoģiskās izpētes pieaugušajiem, sagatavo izpētes atzinumu par kognitīvo procesu (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšana) norisi, personību, uzvedību un emocionālo sfēru.

Ilze Pīpkalēja - Mg psych., konsultatīvā psiholoģe, apgūst sistēmisko ģimenes psihoterapiju. Strādā ar pieaugušajiem (t. sk., pāriem), jauniešiem un bērniem. Tēmas: emociju kontroles grūtības, dzīves sarežģījumi un attiecību grūtības, personības izaugsme, krīzes situācijas un pārmaiņas, psiholoģiskās traumas un zaudējumi,ilgstošs stress un trauksme,  izdegšana, un citas grūtības. Darbā pielieto Kognitīvi Biheiviorālās terapijas (KBT) metodes, traumu pārstrādes metodi - EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing - desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām), krīzes intervenci, sistēmiskās ģimenes psihoterapijas metodes, metaforiskās asociatīvās metodes, kā piemēram, pasakas, apzinātības prakses, u.c.

 

Psihoterapeiti

 

Dzintra Zariņa - Mg.sc.sal. sertificēta mūzikas terapeite, psihoterapijas speciālists, supervizore, vibroakustiskās terapijas terapeite. Strādā ar pieaugušajiem un bērniem - dažādām psiholoģiskām, neiroloģiskām, fiziskām grūtībām kā arī personīgās pašizaugsmes veicināšanu. Mūzikas terapeites darba galvenais virziens: atbalstīt savus klientus dažādās dzīves krīzes situācijās caur pašizpēti, pašizaugsmi un pašrealizāciju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skaņas labvēlīgās ietekmes fiziskajam aspektam. Vibroakustiskajā terapijā: dziļa skaņas viļņu masāža  psihofizioloģiskai un psihofizioloģiskai relaksācijai, lai veicinātu psihoemocionālā līdzsvara un ķermeņa dabīgo pašdziedināšanās spēju atjaunošanos.


Mākslas terapeiti

 

Katrīna Moorlata - Mg.sc.sal. vizuāli plastiskās mākslas terapeite. Strādā ar pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem, individuāli un grupā ar psiholoģiskām un fiziskām grūtībām. Specializējas dažādu hronisku slimību, depresijas, trauksmes, ēšanas traucējumu ārstēšanā. Savā darbā pielieto apzinātībā balstītas mākslas terapijas metodes.

 

Sanita Vanaga - Mg.sc.sal. vizuāli plastiskās mākslas terapeite. Strādā ar dažāda vecuma klientiem/pacientiem individuāli un grupā. Savā darbā pielieto dažādas mākslas tehnikas, tādas kā zīmēšana, grafika, gleznošana, kolāža, mozaīka, veidošanu no māla un plastilīna, integrējot ar apzinātībā balstītām metodēm. Balstoties uz klienta/pacienta vajadzībām, klients/pacients tiek virzīts uz sevis apzināšanos, emociju izpēti un izpratni, sociālās mijiedarbības un uzvedības izpausmju uzlabošanu, pilnveidojot ķermeņa, psihiskās un psihosociālās funkcijas. Ir pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem, kā arī rehabilitācijas un psihiatrijas vidē.

 

Audiologopēdi/logopēdi

 

Grieta Pīrāga - audiologopēds. Veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas  traucējumu novērtēšanu, diagnostiku un korekciju. Strādā ar bērniem un pusaudžiem individuāli.

Vija Vanaga - audiologopēds. Strādā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi, valodas un komunikācijas traucējumi, un rīšanas traucējumi. Vija zina no personīgās pieredzes, ar kādām grūtībām saskarās vecāki, kuru bērniem kavējas valodas attīstība vai ir izteikti skaņu izrunas traucējumi. Viņai patīk izaicinājumi, ar kuriem saskaras ikdienā, strādājot ar pacientiem, jo pateicoties tam ir iespēja uzzināt un iemācīties ko jaunu. Pēc dabas Vija ir "učene" līdz matu galiņiem. Tādēļ, veidojot nodarbības, cenšas tās padarīt interesantas un aizraujošas.


Neirologi/Bērnu un pieaugušo

 

Zane Vīksna - sertificēta bērnu un pieaugušo neiroloģe, kakla un galvas asinsvadu (Duplex- doplerogrāfijas) neirosonoloģe. Ārste rūpīgi izvērtē nepieciešamos izmeklējumus diagnozes precizēšanai, kā arī sadarbojas ar citu specialitāšu pārstāvjiem, tādējādi katram pacientam nodrošinot individualizētu attieksmi un ārstēšanu. Šobrīd ārste padziļināti studē homeopātiju, naturopātiju un holistisko medicīnu Monreālas Klasiskās homeopātijas institūtā (MICH), tādēļ saviem pacientiem piedāvā ne tikai t.s. tradicionālo ārstēšanu, bet arī Baha ziedu terapiju*, Šislera sāļus*, ēteriskās eļļas, homeopātisku terapiju, izglīto par dzīvesveida, t.sk. uztura ietekmi uz veselību, toksisko vielu (smago metālu, vides toksīnu un sadzīvē lietoto produktu) ietekmi uz veselību, kā arī praktizē Bowen terapiju* un kinezioloģisko teipošanu* un pilveido savas zināšanas arī citās holistiskās ārstēšanās metodēs. Lasīt vairāk.

 

Montesori, ABA nodarbību, Silto graudu nodarbību speciālisti, Floortime

 


Sanita Aleksandroviča - psihologs, medicīnas māsa, lietišķās uzvedības analīzes (ABA) speciāliste,  Montesori un Floortime speciāliste.. Praksē izmanto dažādas rehabilitācijas metodes – pirkstiņu masāžu, Tauriņpieskārienu masāžu, ergoterapiju, Gaismas galdu u.c. Veic Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD). Veic ADI-R, ADOS-2.

Barbija Aleksandroviča - ABA, Montesori un Silto graudu nodarbības speciāliste. Strādā ar bērniem. Darbs ar bērniem Barbiju ļoti aizrauj un sniedz gandarījuma sajūtu par paveikto. Darbs viņu tik ļoti iedvesmo, ka pagājušajā gadā izlēmusi sākt mācīties logopēdiju, jo praksē pamanījusi, cik ļoti mūsdienu bērniem ir nepieciešama palīdzība pie valodas attīstības.Vibroakustiskās terapijas terapeiti

 

Evija Rolle - Kupliņa – vibroakustiskās terapijas terapeite, psiholoģijas B.A., Mg.sc.sal. mūzikas terapeite.  Strādā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar psiholoģiskām un fiziskām grūtībām. Galvenais virziens: atbalstīt savus klientus dažādās dzīves krīzes situācijās caur pašizpēti, pašizaugsmi un pašrealizāciju.

Inga Bērziņa - vibroakustiskās terapijas terapeite, sertificēta mākslu (mūzikas) terapeite, apmācību un meistarklašu vadītāja, lektore, profesionāla dziedātāja, vokālais pedagogs. Strādā ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem individuāli un grupās. Terapijā risina dažādus jautājumus, kuri saistīti ar pašvērtējuma paaugstināšanu, emociju līdzsvarošanu-stresa, trauksmes, nervozitātes, depresivitātes gadījumos. Palīdz tikt pāri pārdzīvojumiem vai traumatiskai pieredzei, uzlabo attiecības un konfliktsituācijas, mazina uzvedības, mācīšanās traucējumus, attīsta kognitīvās funkcijas, komunikācijas prasmes, sekmē dzirdes un valodas attīstību, attīsta ķermeņa izjūtas, paplašina un atjauno kustību koordināciju, veicina pilnvērtīgu resursu izmantošanu. Specializējusies elpošanas sistēmas stabilizēšanā, balss nostādīšanā un runas tembra pilnveidošanā. Pašlaik tiek strādāts pie praktiskā pētījuma par terapeitiskās elpošanas un akustiskās skaņas ietekmi uz organisma līdzsvarošanas procesu psiho-fiziskajā aspektā.

Kristīne Paņko - vibroakustiskās terapijas terapeite, vokālais pedagogs, mākslas  (mūzikas) terapeite. Strādā ar bērniem (individuāli), kuriem ir attīstības, adaptācijas traucējumi, autiska spektra iezīmes, neiroloģiskām saslimšanām un bērniem ar valodas attīstības traucējumiem. Pētnieciskās intereses sakrīt ar praksi, un šobrīd tiek izstrādāta specializēta programma, kā mūzikas terapija  ietekmē  valodas attīstību bērniem ar autiskā spektra iezīmēm. Pētnieciskās intereses sakrīt ar praksi, šobrīd interesē vibroakustiskā terapija kombinācijā ar mūzikas terapiju bērniem un pusaudžiem ar cerebrālo parēzi.
Grieta Pīrāga - vibroakustiskās terapijas terapeite, Mg.sc.sal. sertificēta mūzikas terapeite, audiologopēds. Strādā ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem individuāli un grupās. Interesējošā pacientu grupa: pieaugušie ar depresijas un/vai trauksmes simptomi.
 

Dzintra Zariņa - Mg.sc.sal. sertificēta mūzikas terapeite, psihoterapijas speciālists, supervizore, vibroakustiskās terapijas terapeite. Strādā ar pieaugušajiem un bērniem - dažādām psiholoģiskām, neiroloģiskām, fiziskām grūtībām kā arī personīgās pašizaugsmes veicināšanu. Mūzikas terapeites darba galvenais virziens: atbalstīt savus klientus dažādās dzīves krīzes situācijās caur pašizpēti, pašizaugsmi un pašrealizāciju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skaņas labvēlīgās ietekmes fiziskajam aspektam. Vibroakustiskajā terapijā: dziļa skaņas viļņu masāža  psihofizioloģiskai un psihofizioloģiskai relaksācijai, lai veicinātu psihoemocionālā līdzsvara un ķermeņa dabīgo pašdziedināšanās spēju atjaunošanos.
Daira Jonase - smilšu terapijas praktizējoša speciāliste, vibroakustiskās terapijas terapeite, šobrīd apgūst sistēmisko ģimenes psihoterapiju. Daira ir speciāliste, kura vienmēr primāri izzina katra cilvēka vajadzības, nosakot noderīgāko un atbilstošāko terapijas metodi dzīves nozīmīgajos brīžos.
Galvenie darba virzieni - palīdzēt sagatavoties jauniem dzīves posmiem, kas saistīti bērniem ar skolas maiņu, pieaugušo un bērnu savstarpējām attiecībām, bērniem, kuriem vecāki šķīrušies, palīdzot veidot veselīgas attiecības ar mammas vai tēta jauno partneri, kā arī pusaudžu psiholoģisko problēmu risinājumi. Praksē palīdz atveseļoties pēc emocionālām vai fiziskām traumām, izdegšanas sindroma, mobinga gan darba vietās, gan skolā, vai nevērīgas izturēšanās. Ja persona nevar izteikt savas sajūtas vārdos, palīdz rast empātiskāko pieeju paša cilvēka atvēršanās procesam. Tāpat strādā ar sportistiem, kuriem palīdz emocionāli sagatavoties izvirzīto mērķu sasniegšanai, kā arī sportisko zaudējumu pieņemšanai. Savā darbā palīdz senioriem atgūt piepildījuma sajūtu pēc aiziešanas pensijā, kliedējot vientulības un nenozīmības sajūtu, kā arī palīdzot gan vecākiem, kuriem bērni jau izauguši gan tiem cilvēkiem, kas piedzīvojuši tuvinieka zaudēšanu. 


Deju un kustību terapeiti

 

Olga Gluza - deju un kustību terapeite.                                                                                                                                    


Fizioterapeiti

 

Inta Bimbirule - fizioterapeite. Darbā ar pacientiem pievēršs uzmanību gan ķermeņa stāvoklim, gan dvēseles komponentei. Intas pieredze liecina, ka veselību visefektīvāk var uzlabot izmantojot holistisku skatījumu, kur gara un fiziskās sistēmas harmonija ir viens no pamatnosacījumiem. Terapijas centra administrācija

 

Evija Rolle - Kupliņa - terapijas centra vadītāja un valdes locekle. Vibroakustiskās terapijas apvienības valdes priekšsēdētāja. Evija ir arī psiholoģijas B.A., Mg.sc.sal. mūzikas terapeite un vibroakustiskās terapijas terapeite. 

Evija ir par interesi būt attīstībā un strādāt komandā.

E-pasts: [email protected]

Inita Everse - mārketinga vadītāja.
Vita Salmanova - biroja adminstratore.
Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.