Kristine_panko_muzikas_terapija_terapijas_centrs.png

Kristīne Paņko

 

Mākslas  (mūzikas) terapeite, vibroakustiskās terapijas terapeite, vokālais pedagogs. Strādā ar bērniem (individuāli), kuriem ir attīstības, adaptācijas traucējumi, autiska spektra iezīmes, neiroloģiskām saslimšanām un bērniem ar valodas attīstības traucējumiem. Pētnieciskās intereses sakrīt ar praksi, un šobrīd tiek izstrādāta specializēta programma, kā mūzikas terapija  ietekmē  valodas attīstību bērniem ar autiskā spektra iezīmēm. Pētnieciskās intereses sakrīt ar praksi, šobrīd interesē vibroakustiskā terapija kombinācijā ar mūzikas terapiju bērniem un pusaudžiem ar cerebrālo parēzi.

Vēlies pierakstīties vai radušies jautājumi, sazinies ar mums: 20025145