Mūzikas terapija

Kas ir mūzikas terapija?

·       Mūzikas terapija ir viena no mākslu terapijas specializācijām (līdzās vizuāli plastiskās mākslas, deju un kustību, drāmas terapijai), kurā izmanto mūziku, mūzikas elementus (skaņas, ritmu, melodijas), instrumentus un radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību.

·       Ir  aktīvā (radošā)  un receptīvā (ar  uztveri saistītā) mūzikas terapija. Aktīvajā mūzikas terapijā domu, priekšstatu, pārdzīvojumu, jūtu, emociju, problēmu izpausmei cilvēks tiek aicināts izmantot viegli "spēlējamus" instrumentus un dziedāšanu. Receptīvās mūzikas terapijas laikā cilvēkam mūzika tiek atskaņota.

·       Mūzikas terapijā svarīgs ir radošais process un saruna ar mūzikas terapeitu. ņemot vērā katra cilvēka vēlmes un iespējas sarunai.

·       Mūzikas terapija notiek drošā un atbalstošā vidē profesionāla mūzikas terapeita klātbūtnē.


Vai jābūt priekšzināšanām mūzikā?

·       Nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vai prasmes mūzikas instrumentu spēlē. Galvenais ir radošais un terapeitiskais process un iegūtā pieredze.

·       Mūzikas instrumentu un skaņdarbu izmantošana mūzikas terapijā atšķiras no mūzikas izmantošanas citiem nolūkiem, jo atšķirīgs ir muzicēšanas un klausīšanās process, kā arī sagaidāmais rezultāts.

Cik ilga ir mūzikas terapijas sesija?

·       Mūzikas terapijas sesijas ilgumus ir    30/60/90 minūtes, atkarībā no katra konkrēta cilvēka vajadzībām un iespējām.

Kas notiek mūzikas terapijas sesijās?

·       Mūzikas terapijas sesijas notiek bērniem un pieaugušajiem gan individuāli, gan grupā.

·       Katra sesija ir piemērota konkrētā cilvēka vai grupas vajadzībām un mērķiem.


Mūzikas terapijā var risināt jautājumus, kā…

·       attīstīt (zaudētās) motorās spējas

·       attīstīt sīko motoriku

·       paplašināt un atjaunot kustību koordināciju

·       atgūt zaudētās runas spējas

·       attīstīt ekspresīvo runu

·       sekmēt dzirdes un valodas attīstību

·       attīstīt kognitīvās funkcijas, komunikācijas prasmes

·       attīstīt sava ķermeņa izjūtu

·       mazināt negatīvās emocijas (dusmas, skumjas u.c.)

·       mazināt uzvedības un mācīšanās traucējumus

·       tikt pāri pārdzīvojumiem vai traumatiskai pieredzei

·       mazināt stresu, trauksmi, nervozitāti

·       uzlabot attiecības un risināt konfliktsituācijas

·       paaugstināt pašvērtējumu

·       pilnvērtīgi izmantot savus resursus

Mūzikas terapija var palīdzēt mazināt

·       fiziskus traucējumus

·       sensorus traucējumus

·       uzvedības traucējumus

·       mācīšanās traucējumus

·       emocionālus traucējumus

·       ar stresu saistītus, neirotiskus traucējumus

·       ēšanas traucējumus u.c.


Ar izcenojumiem iepazīsties šeit.

Tel.: 20025145


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.