Terapijas centrs “Skaņas un mūzika

Deinstitucionalizācijas process

Projekts ilgst no 2015. līdz 2023. gadam. ES ir piešķīrusi finansējumu deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai.

DI projekti tiek īstenoti visos Latvijas reģionos un tajos piedalās 115 pašvaldības. Pašvaldības, kas projektos nepiedalās, nesaņem ES finansējumu, un sociālo pakalpojumu attīstībai izmanto pašvaldības vai citus pieejamos resursus.

2021. gadā DI projektos pašvaldības turpina sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti, kas dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm. Pakāpeniski attīstās jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūra, kas paplašina sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas iespējas.

Tāpat plānošanas reģioni sadarbībā ar pašvaldībām organizē individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi jaunām personām, kuras vēlas uzsākt dalību DI projektos un saņemt to finansētus sociālos pakalpojumus.

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, sazināties ar sava novada pašvaldībās sociālo dienestu.

SIA Terapijas centrs Skaņas un mūzika (socialā pakalpojumu sniedzējs) piedāvā pakalpojumus:

 • Mūzikas terapija; vibroakustiskā terapija; smilšu terapija; logopēdija; psihologa konsultācija; vizuāli plastiska māklsas terapija; ABA terapija; Montessori nodarbības; fizioterapija

Terapijas centrs “Skaņas un mūzika”

Terapijas centra galveno darbību prioritāte ir komanda. Dažādiem speciālistiem sastrādājoties multidisciplinārā komandā, ir iespēja nodrošināt veiksmīgāku terapijas efektivitāti:

 • vienota stratēģija
 • mērķu virzība
 • metožu/uzdevumu izstrāde.

Terapijas procesa gaitā- komandā- katram speciālistam ir sava profesionālā vieta, bet, lai sekmētu attīstošus rezultātus, centra kolektīvs piedāvā:

 • personīgu atbildību
 • rīcību lēmumu pieņemšanā
 • savstarpēju cieņu,
 • uzticēšanos un drošību
 • lojalitāti, atbalstu
 • atvērtu komunikāciju

Kā viens no svarīgākajiem centra virsuzdevumiem ir terapijā piedāvāt holistisko pieeju, kas tiek balstīta uz pētījumiem veiktu medicīnisko aprūpi:

 • ārstniecību
 • rehabilitāciju
 • profilaksi

Mūsu centrs ne tikai sniedz pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām, bet arī pilda sociāla uzņēmēja funkcijas, kura mērķis ir : Veicināt pakalpojuma pieejamību (mūzikas terapeita, vibroakustiskā terapeita un citu speciālistu) sociāla rika iedzīvotāju grupām, bērniem ar invaliditāti un autiskā spektra traucējumiem, un viņu vecākiem.

Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001

Eiropas Sociālā fonda projekts

"Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.