Psiholoģiskais atbalsts/psihologa konsultācija


Psihologs pārvalda zināšanas par cilvēka uzvedības modeļiem, domāšanas veidu, attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs strādā ar klientiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot cilvēkiem izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Krīzes  laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību.

Šādas emocijas ir dabiskas, saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psiholoģiskā atbalsta konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.

Iveta Brence   Klīniskā psiholoģe, Mg psych.  konsultēju pieaugušos un pusaudžus saistībā ar nomāktību, depresiju, trauksmi, ilgstošu stresu, panikas lēkmēm, emociju kontroles un konfliktu risināšanas grūtībām, attiecību problēmām, pazeminātu pašvērtējumu, traumatisku pieredzi un citām grūtībām. Sniedzu atbalstu un palīdzību krīzes situācijās. Savā darbā pielietoju katram klientam individuāli piemērotu palīdzības metožu un tehniku kopumu, balstoties psiholoģijas zinātnes atklājumos. Veicu psiholoģiskās izpētes pieaugušajiem, sagatavojot izpētes atzinumu par kognitīvo procesu (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšana) norisi, personību, uzvedību un emocionālo sfēru. 
/blog/
 

Ilze Pīpkalēja. Klīniskā psiholoģe, Mg psych.. Psihologa konsultācijas  pieaugušajiem (t. sk., pāriem ), jauniešiem un bērniem. Tēmas: emociju kontroles grūtības, dzīves sarežģījumi un attiecību grūtības, personības izaugsme, krīzes situācijas un pārmaiņas, psiholoģiskās traumas un zaudējumi,ilgstošs stress un trauksme,  izdegšana, un citas grūtības. Darbā pielieto Kognitīvi Biheiviorālās terapijas (KBT) metodes, traumu pārstrādes metodi - EDMR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing - desensibilizācija un traumu pārstrāde ar acu kustībām), krīzes intervenci, sistēmiskās ģimenes psihoterapijas metodes, metaforiskās asociatīvās metodes, kā piemēram, pasakas, apzinātības prakses, u.c. Atrodas  Sistēmiskās ģimenes psihoterapijas apmācībā.

Ar izcenojumiem iepazīsties šeit.

Tel.: 20025145

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.