Sanita_Vanaga_makslas_terapija_terapijas_centrs.png

Sanita Vanaga   

Mg.sc.sal. vizuālās mākslas terapeite. Strādā ar dažāda vecuma klientiem/pacientiem individuāli un grupā. Savā darbā pielieto dažādas mākslas tehnikas, tādas kā zīmēšana, grafika, gleznošana, kolāža, mozaīka, veidošanu no māla un plastilīna, integrējot ar apzinātībā balstītām metodēm. Balstoties uz klienta/pacienta vajadzībām, klients/pacients tiek virzīts uz sevis apzināšanos, emociju izpēti un izpratni, sociālās mijiedarbības un uzvedības izpausmju uzlabošanu, pilnveidojot ķermeņa, psihiskās un psihosociālās funkcijas. Ir pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem, kā arī rehabilitācijas un psihiatrijas vidē.

Valodas: latviešu, krievu.

Vēlies pierakstīties vai radušies jautājumi, sazinies ar mums: 20025145