MŪSU KOMANDA

Mūzikas terapeiti:

Evija Rolle - Kupliņa   Terapijas centra vadītāja, ar interesi būt attīstībā,  strādāt komandā, psiholoģijas B.A.,  mūzikas terapeite, vibroakustiskās terapijas terapeite apmācībā. Strādāju ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar psiholoģiskām un fiziskām grūtībām. Galvenais virziens: atbalstīt savus klientus dažādās dzīves krīzes situācijās caur pašizpēti, pašizaugsmi un pašrealizāciju. 
Dzintra Zariņa   sertificēta mūzikas terapeite, supervizore, vibroakustiskās terapijas terapeite ar Vibroakustiskās terapijas praktizētājas sertifikātu. Strādā ar pieaugušajiem un bērniem-dažādām psiholoģiskām, neiroloģiskām, fiziskām grūtībām kā arī personīgās pašizaugsmes veicināšanu. Mūzikas terapeites darba galvenais virziens: atbalstīt savus klientus dažādās dzīves krīzes situācijās caur pašizpēti, pašizaugsmi un pašrealizāciju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta skaņas labvēlīgās ietekmes fiziskajam aspektam. Vibroakustiskajā terapijā: dziļa skaņas viļņu masāža  psihofizioloģiskai un psihofizioloģiskai relaksācijai, lai veicinātu psihoemocionālā līdzsvara un ķermeņa dabīgo pašdziedināšanās spēju atjaunošanos.

Inga Bērziņa     sertificēta mākslu (mūzikas) terapeite, apmācību un meistarklašu vadītāja, lektore, profesionāla dziedātāja, vokālais pedagogs. Strādā ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem individuāli un grupās. Terapijā risina dažādus jautājumus, kuri saistīti ar pašvērtējuma paaugstināšanu, emociju līdzsvarošanu-stresa, trauksmes, nervozitātes, depresivitātes gadījumos. Palīdz tikt pāri pārdzīvojumiem vai traumatiskai pieredzei, uzlabo attiecības un konfliktsituācijas, mazina uzvedības, mācīšanās traucējumus, attīsta kognitīvās funkcijas, komunikācijas prasmes, sekmē dzirdes un valodas attīstību, attīsta ķermeņa izjūtas, paplašina un atjauno kustību koordināciju, veicina pilnvērtīgu resursu izmantošanu. Specializējusies elpošanas sistēmas stabilizēšanā, balss nostādīšanā un runas tembra pilnveidošanā. Pašlaik tiek strādāts pie praktiskā pētījuma par terapeitiskās elpošanas un akustiskās skaņas ietekmi uz organisma līdzsvarošanas procesu psiho-fiziskajā aspektā.

Kristīne Paņko   

vokālais pedagogs, mākslas  (mūzikas) terapeite. Strādā ar bērniem (individuāli) kuriem ir attīstības, adaptācijas traucējumi, autiska spektra iezīmes, neiroloģiskām saslimšanām un bērniem ar valodas attīstība traucējumiem. Pētnieciskās intereses sakrīt ar praksi, un šobrīd tiek izstrādāta specializēta programma , kā mūzikas terapija  ietekmē  valodas attīstību bērniem ar autiskā spektra iezīmēm.

Grieta  Pīrāga 

 Audiologopēds un mākslu (mūzikas) terapeite. Strādā ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem individuāli un grupās. Interesējošā pacientu grupa: pieaugušie ar depresijas un/vai trauksmes simptomiem.

Varvara Muhejeva   Mg.sc.sal. Mūzikas terapeite.

Specializējās dažādu iedzimtu slimību simptomu mazināšanā un socializācijas veicināšanā. Strādā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušiem individuāli vai grupā. Savā darbā pielieto aktīvo mūzikas terapijas metodi, kur klients var eksperimentēt ar skaņām, balsi, sacerēt melodijas un radīt muzikālo stāstu. Muzikālie stāsti palīdz apzināties savas grūtības un vajadzības, atrast risinājumu un resursus, kā arī veicina uzmanības koncentrēšanas spējas un valodas attīstību.

Eva Turlute

Mg.sc.sal. Mūzikas terapeite.

Mūzikas terapeite, strādā ar bērniem (individuāli). Galvenais darba virziens - caur mūziku un tās izteiksmes līdzekļiem, prieku, radošu darbošanos veicināt un sekmēt klienta/pacienta potenciāla attīstību, fizisko, garīgo un sociālo veselību, kā arī iespēju sasniegt labāku dzīves kvalitāti. Sadarbības pamatā - empātija, atbalsts, pozitīva attieksme un komunikācija, lai veicinātu klienta/pacienta veselības uzlabošanos un ticību saviem spēkiem 

Smilšu spēles terapeiti:


Ilze Reinfelde        


 Klīniskā psiholoģe, Mg psych. Sertificēta klīniskais  psihologs  - pārraugs, sertificēts smilšu spēles terapijas praktizētāja. Konsultē un  bērnus, jauniešus un pusaudžus ar  autiskā spektra traucējumiem, UDHS,  trauksmes traucējumiem, psiholoģisko traumu pārstrādi, vardarbība  u.c. Individuālās konsultācijas bērniem, jauniešiem un pusaudžiem un smilšu spēles terapija bērniem, jauniešiem un pusaudžiem. Kā arī veicu izvērtēšanu.

Madara Junga           

  

Esmu Smilšu spēles terapijas praktizētāja jau piecpadsmit gadus. Studējusi pedagoģiju, psiholoģiju un beigusi mācības Latvijas starptautiskajā Smilšu spēļu terapeitu institūtā, pie Latvijas Smilšu spēļu terapijas apmācības dibinātājas un galvenās skolotājas Veras Batņas-Ščerbickas, kā arī dažādos kursos Latvijā un ārpus tās apguvusi gan pasaku, gan mākslas terapijas metodes.

Smilšu spēļu terapiju uzskatu par vienu no piemērotākajām un saudzīgākajām metodēm bērniem gan uzvedības, somatisku traucējumu, nakts enurēzes gadījumos, gan emocionālā atbalsta sniegšanā, gan pašvērtējuma veidošanā un radošās domāšanas atraisīšanā.

Savā darbā izmantoju zīmēšanu, stāstu sacerēšanu un citas proejktīvās metodes, ļaujot tēlu valodai atklāt svarīgos un reizēm, šķietami nesasniedzamos jautājumus. Un par veiksmīga terapeitiskā procesa atslēgu uzskatu saikni ar cilvēku, ko nevaram iemācīties nevienā augstskolā. Saikne un padziļināts kontakts ir tas, kas, manā izpratnē veido pamatu un rezultātu, tas, kas palīdz pārveidoties un pārveidot.


Daira Jonase       

Smilšu terapijas praktizējoša speciāliste, kura vienmēr primāri izzina katra cilvēka vajadzības, nosakot noderīgāko un atbilstošāko terapijas metodi dzīves nozīmīgajos brīžos.

Galvenie mana darba virzieni ir palīdzēt sagatavoties jauniem dzīves posmiem, kas saistīti bērniem ar skolas maiņu, pieaugušo un bērnu savstarpējām attiecībām, bērniem, kuriem vecāki šķīrušies, palīdzot veidot veselīgas attiecības ar mammas vai tēta jauno partneri, kā arī pusaudžu psiholoģisko problēmu risinājumi.

Praksē palīdzu atveseļoties pēc emocionālām vai fiziskām traumām, izdegšanas sindroma, mobinga gan darba vietās, gan skolā, vai nevērīgas izturēšanās. Ja persona nevar izteikt savas sajūtas vārdos, palīdzu rast empātiskāko pieeju paša cilvēka atvēršanās procesam.
Tāpat strādāju ar sportistiem, kuriem palīdzu emocionāli sagatavoties izvirzīto mērķu sasniegšanai, kā arī sportisko zaudējumu pieņemšanai.

Savā darbā palīdzu senioriem atgūt piepildījuma sajūtu pēc aiziešanas pensijā, kliedējot vientulības un nenozīmības sajūtu, kā arī palīdzot gan vecākiem, kuriem bērni jau izauguši gan tiem cilvēkiem, kas piedzīvojuši tuvinieka zaudēšanu.
Šobrīd papildinu savas zināšanas Latvijas Sistēmiskās Psihoterapijas Institūtā - sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā.


Psihologi: 


 Iveta Brence 
  
Klīniskā psiholoģe, Mg psych.  konsultēju pieaugušos un pusaudžus saistībā ar nomāktību, depresiju, trauksmi, ilgstošu stresu, panikas lēkmēm, emociju kontroles un konfliktu risināšanas grūtībām, attiecību problēmām, pazeminātu pašvērtējumu, traumatisku pieredzi un citām grūtībām. Sniedzu atbalstu un palīdzību krīzes situācijās. Savā darbā pielietoju katram klientam individuāli piemērotu palīdzības metožu un tehniku kopumu, balstoties psiholoģijas zinātnes atklājumos. Veicu psiholoģiskās izpētes pieaugušajiem, sagatavojot izpētes atzinumu par kognitīvo procesu (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšana) norisi, personību, uzvedību un emocionālo sfēru.
Ilze Reinfelde        

Klīniskā psiholoģe, Mg psych. Sertificēta klīniskais  psihologs  - pārraugs, sertificēts smilšu spēles terapijas praktizētāja. Konsultē un  bērnus, jauniešus un pusaudžus ar  autiskā spektra traucējumiem, UDHS,  trauksmes traucējumiem, psiholoģisko traumu pārstrādi, vardarbība  u.c. Individuālās konsultācijas bērniem, jauniešiem un pusaudžiem un smilšu spēles terapija bērniem, jauniešiem un pusaudžiem. Kā arī veicu izvērtēšanu.Mākslas terapeiti:


Katrīna Moorlata

Mg.sc.sal. Vizuāli-plastiskās mākslas terapeite.

Strādā ar pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem, individuāli un grupā ar psiholoģiskām un fiziskām grūtībām. Specializējas dažādu hronisku slimību, depresijas, trauksmes, ēšanas traucējumu ārstēšanā. Savā darbā pielieto apzinātībā balstītas mākslas terapijas metodes.

Sanita Vanaga

Mg.sc.sal. Vizuāli-plastiskās mākslas terapeite

Strādā ar dažāda vecuma klientiem/pacientiem individuāli un grupā. Savā darbā pielieto dažādas mākslas tehnikas, tādas kā zīmēšana, grafika, gleznošana, kolāža, mozaīka, veidošanu no māla un plastilīna, integrējot ar apzinātībā balstītām metodēm. Balstoties uz klienta/pacienta vajadzībām, klients/pacients tiek virzīts uz sevis apzināšanos, emociju izpēti un izpratni, sociālās mijiedarbības un uzvedības izpausmju uzlabošanu, pilnveidojot ķermeņa, psihiskās un psihosociālās funkcijas. Ir pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem, kā arī rehabilitācijas un psihiatrijas vidē.Audiologopēdi/ logopēdi:


Grieta  Pīrāga  

Audiologopēds un mākslu (mūzikas) terapeite. Strādā ar bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem individuāli un grupās. Interesējošā pacientu grupa: pieaugušie ar depresijas un/vai trauksmes simptomiem.

Dace Dimante

Logopēde. Mg paed. Veicu runas un valodas traucējumu diagnostiku, korekciju un profilaksi pirmskolas un skolas vecuma bērniem. Bērnu sagatavošana skolai, lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana Agrīnās lasītprasmes diagnostika ar AcadienceTM (DIBELS Next) testu. Vadu individuālās nodarbības, kurās izmantoju valodas attīstošus uzdevumus, spēles, artikulācijas vingrinājumus, neiro-motorās attīstības vingrinājumus.

Elīna Gžibovska

Audiologopēds. Strādā ar bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi, valodas un komunikācijas traucējumi, kā arī ar pieaugušajiem ar neiroloģiskas izcelsmes runas, valodas un rīšanas traucējumiem.


ABA terapeiti, Montessori:


Sanita Aleksandroviča

Daudzus gadus strādājoša ar bērniem kā medicīnas māsa, praksē izmanto dažādas rehabilitācijas metodes – pirkstiņu masāžu,Tauriņpieskārienu masāžu, ergoterapiju, ,, Gaismas galdu,, u.c. Pēc izglītības psihologs ar interesi par  Ājurvēdu. Ājurvēdas pamati ļauj skatīties uz bērniņiem kā uz vienotu veselu sistēmu. Ieguvusi Internacionālās attīstības rehabilitācijas akadēmijas Minhenē/Vācija diplomu un LU Medicīnas fakultātes Sociālās pediatrijas centra apliecību,  praktizē kā Montesori medicīniskās pedagoģijas speciālists. Veic Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku. Veic ADI-R, ADOS-2  ar psihologa pārraugu. Patreiz apgūst ABA terapiju un praktizē kā ABA analītiķis apmācībā. ICDL studē DIR FLOORTIME un veiksmīgi to izmanto darbā ar īpašiem bērniņiem.  Studē speciālo pedagoģiju. Paralēli visam studē LU Starptautiskajā Indijas studiju institūtā Jogas tradīciju un praksi, Ājurvēdu.
Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.